جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.836ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.76ميليارد

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.95ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.82ميليارد

6 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.8ميليارد

300متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.953ميليارد

6 خواب 420متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.768ميليارد

4 خواب

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top