جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.85ميليارد

5 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, نما سنگ سفید, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.917ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 2ميليارد

5 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد غربی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

سن بنا , طبقه پایین, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 25سال , دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top