جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.8ميليارد

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.755ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.95ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.755ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 600متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2ميليارد

5 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.87ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top