جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 1.9ميليارد

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.963ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.97ميليارد

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , دو نبش جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2ميليارد

4 خواب

سن بنا , دو نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.8ميليارد

256متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top