جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.98ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ و چوب و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.947ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.843ميليارد

3 خواب 256متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه 12طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.815ميليارد

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 172متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 1.96ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نخست, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top