جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.87ميليارد

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1.89ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.92ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.844ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.84ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 1.804ميليارد

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top