جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 1.989ميليارد

663متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.99ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 14سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 1.94ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.94ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.78ميليارد

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.78ميليارد

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ و چوب, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.78ميليارد

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top