جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستار خان

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.8ميليارد

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.86ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 245متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.845ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top