جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

قیمت کل : 1.755ميليارد

97متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه مرغداری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1.8ميليارد رهن : 80ميليون اجاره : 9ميليون

2 خواب 540متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.8ميليارد

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1.8ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه مرغداری, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 1.8ميليارد

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 1.8ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

180متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.82ميليارد

4 خواب 280متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 1.825ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

20متر متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top