جستجوی ملک

سوله و انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 20ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

536متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 5ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 2ميليون اجاره : 1.8ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی- خ آقایی

رهن : 2ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی- خ آقایی

رهن : 2ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top