جستجوی ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 2000متر متر مربع

سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : کارشناسي

1000متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

1500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top