جستجوی ملک

انباری جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 420ميليون

118متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

550متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

5000متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 6ميليون اجاره : 1.6ميليون

300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 45ميليون اجاره : 7ميليون

400متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 4تومان

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 9ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره در شیراز منطقه امیرکبیر

اجاره : 18ميليون

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری-کارگاه جهت رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری انباری و کارگاهی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top