جستجوی ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 40ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 80ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 70ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 90ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 2ميليون اجاره : 400تومان

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top