جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

10متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

270متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 30ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.1ميليارد

520متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سازه بتنی, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

38متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - یقطین

قیمت کل : 3.6ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

220متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top