جستجوی ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 3ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1000متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

215متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

220متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top