جستجوی ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت بعد از قالیشویی

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری/مسکونی /اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه قدمگاه

قیمت کل : 84ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه فرزدقی

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 450ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2.14ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2.5ميليارد

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 700ميليون

400متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top