جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه محصوری, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : کارشناسي

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, براصلی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 20سال , سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : کارشناسي رهن : 15ميليون اجاره : 3.5ميليون

180متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

120متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارسیبویه

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, مرکزشهر, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top