جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در کیش

رهن : 5ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در کیش

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 12ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

540متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, شمالی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top