جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

20متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

انباری و کارگاهی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 360ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top