جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 15ميليون اجاره : 5.5تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله و انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 20ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت فروش در کیش منطقه صدف

5000متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1200متر متر مربع

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 18ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در شیراز منطقه قدوسی غربی

اجاره : 3ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 2.14ميليارد

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top