جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 7.5ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارنصر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 6ميليون اجاره : 500تومان

152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه مسکونی, شمالی, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

160متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان گل سرخ

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

160متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 17ميليون اجاره : 1.5ميليون

160متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه انباری, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارپاسارگاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری جهت رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 35ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری جهت رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 40ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه انباری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top