جستجوی ملک

انباری کوچک جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه گاراژ, دوبر, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : کارشناسي

280متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, شرقی, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 720متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه کمربندی

قیمت کل : کارشناسي

600متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه انباری, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي

1000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top