جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه ناظر اباد

قیمت کل : 800ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 60ميليون اجاره : 1.3ميليون

سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2ميليون اجاره : 500تومان

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , ...

جزئیات ملک

انبار جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

19متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top