جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 3.3ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.76ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه شوفسکاج

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 2500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, شرقی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

4 خواب 550متر متر مربع

کاربری ساحلی, سن بنا 2سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش شمالی شرقی, نما مدرن, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه چلندر

قیمت کل : 15ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری ساحلی, سن بنا نوساز , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش شمالی شرقی, نما مدرن, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه مارگیرده

قیمت کل : 9ميليارد

6 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, شرقی, نما سنگ, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه علی اباد عسگر خان

قیمت کل : 10ميليارد

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری ساحلی, سن بنا 3سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه تریبلکس, شمالی, نما ترکیبی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه ملکار

قیمت کل : 3.5ميليارد

4 خواب 3000متر متر مربع

کاربری ساحلی, سن بنا 1سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه ویلائی, غربی, نما آجر گری, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در نوشهر منطقه افشین

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 232متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه کل ویلا, سیستم نقشه دوبلکس, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top