جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 370ميليون

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 300ميليون

120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت شمال و جنوب

قیمت کل : 255ميليون

132متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه جوکندان

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار ولایت شمال و جنوب

رهن : 5ميليون اجاره : 350تومان

120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم شرق

قیمت کل : 230ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top