جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 750ميليون

124متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 550تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه پیلوت, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 420ميليون

92متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 470ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 1.1ميليارد

100متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 680ميليون

120متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top