جستجوی ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, سند مشاعي, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 432متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 700ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه رباط اول

قیمت کل : 198ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه باهنر

قیمت کل : 900ميليون

7 خواب 318متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 90ميليون

6 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top