جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.8ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 130ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 830ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 1.4ميليون

220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top