جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3.5ميليارد

سن بنا 15سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه میدان کشاورز

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 13.82ميليارد

سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 1.1ميليون

1 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top