جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6.486ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 2.3ميليارد

60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 650ميليون

90متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 1.715ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 2.34ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 10.08ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top