جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 210ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در چالوس منطقه چالوس

قیمت کل : 1.9ميليارد

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن,فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 140ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top