جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه گلچین غربی

قیمت کل : 115ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دو طبقه+سوئیت, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 120ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر- خ سروش شرقی

قیمت کل : 103ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 150ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 140ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سوئیت, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه خ نبی اکرم

قیمت کل : 110ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top