جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره در شیراز منطقه جمهوری

اجاره : 1.8ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه بر بلوار جمهوری

رهن : 50ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه ابیوردی یک

رهن : 40ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 132ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در هشتپر منطقه گیلان-تالش-بوعلی

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوییت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 30متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top