جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه فلکه اطلسی

قیمت کل : 135ميليون

85متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه .صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 3تومان

35متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 400ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 125ميليون

4 خواب 10متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در منطقه گاز

قیمت کل : 100ميليون

58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در منطقه شمال غرب

رهن : 20ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در منطقه 180هکتاری

رهن : 60ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top