جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 16ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.1ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 283ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 450تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60-, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top