جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 18ميليون اجاره : 800تومان

70متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرزانگان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 200ميليون

31متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

31متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

قیمت کل : 400ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه میدان مفتح خیابان شهیدقانع

رهن : 2.5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top