جستجوی ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 43ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه میدان مفتح خیابان شهیدقانع

رهن : 2.5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 50ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 320ميليون

31متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 280ميليون

31متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 50ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.65ميليارد

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 1.85ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 20ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top