جستجوی ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 43ميليون

43متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 193ميليون

43متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 193ميليون رهن : 43ميليون

43متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 345ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 675ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سوئیت, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 430تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 29ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه سوئیت, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 65ميليون

25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top