جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.05ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 270ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 410ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 410ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top