جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 215ميليون

43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزای شیرازی

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 4سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

2 خواب 15متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 160ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز آ

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

سن بنا 5سال , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 2ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.65ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 17ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top