جستجوی ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 2ميليون اجاره : 900تومان

35متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 210ميليون

40متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه میدان ابوالکلام

رهن : 45ميليون

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 45ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top