جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 283ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 450تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60-, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان نشاط-پل باغ صفا

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 10ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top