جستجوی ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 120ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

45متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 45ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 7ميليون اجاره : 600تومان

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه 32متری پارک شهر

رهن : 5ميليون اجاره : 350تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نیم طبقه پائین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرباز _ روبروی شبان

رهن : 15ميليون اجاره : 300تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top