جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 410ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی غربی

رهن : 9ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه امیریه جنوبی

رهن : 1ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 260ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top