جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 7تومان اجاره : 650تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 145ميليون

4 خواب 10متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 410ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 380ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیر زمین, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 380ميليون

42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top