جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در رشت منطقه پیرسرا

قیمت کل : 500ميليون

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 85ميليون اجاره : 3.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه افسریه ۲۰ متری

قیمت کل : 18ميليارد

1 خواب 104متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه ۲۰ متری

قیمت کل : 25ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , جنوبی, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه 20 متری

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه افسریه

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در پرند منطقه پرند،فاز۶

رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top