جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه محمودیه

قیمت کل : 2

8 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه منزل دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه خیابان زند

قیمت کل : 7

8 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دو طبقه, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3

3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

قیمت کل : 2

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top