جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بلوار اذربایجان

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 459ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغی

قیمت کل : 200ميليون

40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 900ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهار راه ستارخان

رهن : 120ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 120ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top