جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 122متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 16متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 160ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top