جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 168متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 728ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 8.6ميليارد

1 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : کارشناسي

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 6تومان

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top