جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بومهن منطقه پارک فناوری پردیس

قیمت کل : 4.48ميليارد رهن : 900ميليون

1280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش جنوبی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 10متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 2ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 13متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top