جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا نوساز , غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 2ميليون اجاره : 270تومان

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 6ميليون اجاره : 1.15ميليون

35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه افسریه نبش 20متری جنوب شرق

قیمت کل : 344ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 340ميليون

4 خواب 123متر متر مربع

سن بنا 14سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشکین فام

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 11ميليون اجاره : 1.1ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

3 خواب 107متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top