جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه حمزه

رهن : 110ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 80ميليون

3 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اصلاح نژاد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 13ميليون

11 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : کارشناسي

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top