جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.46ميليارد

2 خواب 146متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

26متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 12ميليون اجاره : 1.7ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 150ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top