جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز

رهن : 3ميليون اجاره : 800تومان

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اردیبهشت

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 140ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 478ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا 5سال , سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه صورتگر

قیمت کل : 828ميليون

5 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 27سال , طبقه اول, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 7 - کریمخان

رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه پنجم, شرقی,غربی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 6 - طالقانی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 40سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 70ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top