جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بومهن منطقه پارک فناوری پردیس

قیمت کل : 4.48ميليارد رهن : 900ميليون

1280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش جنوبی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 70ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه زرگری

رهن : 15ميليون اجاره : 6.5ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 25ميليون اجاره : 2.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top