جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بومهن منطقه پارک فناوری پردیس

قیمت کل : 4.48ميليارد رهن : 900ميليون

1280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش جنوبی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه گمرک

قیمت کل : 425ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.275ميليارد

85متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 6طبقه, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top