جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه میرداماد

قیمت کل : 1.5ميليارد

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در بومهن منطقه پارک فناوری پردیس

قیمت کل : 4.48ميليارد رهن : 900ميليون

1280متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش جنوبی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 80ميليون اجاره : 5.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top