جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 8ميليون اجاره : 850تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 180ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 281ميليون

44متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 420ميليون

60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 378ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه سینما سعدی

قیمت کل : 240ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه انقلاب

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 28سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top