دفتر کار جهت اجاره در شیراز

رهن : 3ميليون اجاره : 800تومان

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

قیمت کل : 294ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 2.5ميليارد

56متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - کریمخان

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 101متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی,شرقی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی

رهن : 135ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 13سال , طبقه ششم, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

قیمت کل : 1.0509ميليارد

3 خواب 93متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - شیخ بهائی

قیمت کل : 791ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - وزرا

رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 57متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 16سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 8سال , طبقه جهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top