جستجوی ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 6ميليون اجاره : 750تومان

48متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 9ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 35ميليون

3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در تهران منطقه تهران نو

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

300متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

360متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليون رهن : 250ميليون

400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله وصنعتی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بعدازپلیس راه

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top