جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.55ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 11ميليون

600متر متر مربع

کاربری کانیهای غیره فلزی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 5.5ميليارد

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

135متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top