جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 4.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 18ميليون

400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

400متر متر مربع

کاربری سلولزی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 950ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 1.9ميليارد

5 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی دستغیب

رهن : 45ميليون اجاره : 6ميليون

700متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 450ميليون

200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه و سوله جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی

قیمت کل : 400ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top