جستجوی ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله وصنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 300ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

610متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.3ميليارد

680متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top