جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری انباریا گارگاه, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 1.5ميليارد

1 خواب 1800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 600ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

580متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2ميليارد

1800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 15ميليون

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top