جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 750ميليون

540متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 4تومان

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , جنوبی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 5ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 280ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 5.3ميليارد

کاربری صنعتی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 4تومان

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top