جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 35ميليون اجاره : 5.2ميليون

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در عسلویه

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, نما کنیتکس, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2.4ميليارد رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سرداران

رهن : کارشناسي

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در هشتپر منطقه اسالم

قیمت کل : 750ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا , سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : کارشناسي

100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top