جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در نوشهر منطقه مزگاه

قیمت کل : 54.6تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 39.1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 5.4ميليارد

2000متر متر مربع

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 14.526ميليارد

538متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 9.8ميليارد

سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 5.2ميليارد

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا , سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.25ميليون

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top