جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 210ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 1.28ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند مادر سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 120ميليون

سن بنا , سند مادر سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 19ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران/پل زرگری

قیمت کل : 3.15ميليارد

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.4ميليارد

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 990ميليون

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top