جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2.5ميليارد

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 490ميليون

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 1.4ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 550ميليون

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بر خیابان چمران

قیمت کل : 24ميليارد

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : کارشناسي

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 1.506ميليارد

1506متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه حافظ

قیمت کل : 30ميليارد

3600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top