جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4.8ميليارد

سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری و اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

قیمت کل : 60ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جاده خان زنیان

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.652ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 200ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top