جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 6.75ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 11.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 10.04ميليارد

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.86ميليارد

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 13.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 30ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 7ميليون اجاره : 1.1ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 2.172ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه امیریه شمالی

قیمت کل : 450ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top