زمین جهت فروش در کرج منطقه عظیمیه

قیمت کل : 12.6ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 9.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری مسکونی جهت فروش در هشتپر منطقه تامین اجتماعی

قیمت کل : 75ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top