جستجوی ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 2

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا نوساز , سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرج منطقه عظیمیه

قیمت کل : 12.6ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 8.5ميليون

1500متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین باکاربری مسکونی وتجاری جهت فروش در بجنورد منطقه تربیت(گلشن)

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.72ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top