جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار گلستان

قیمت کل : 660ميليون

300متر متر مربع

سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 615ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.584ميليارد

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.35ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

35متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

زمین کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه ده پیاله

قیمت کل : 600ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top