جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.03ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 100ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 3ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.45ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 44ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار صلح

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.03ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.93ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.88ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top