جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 11.475ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه ویلاشهر

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 380ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : کارشناسي

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 2.4ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top