جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 1.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

255متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.515ميليارد

231متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 22ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 22ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top