جستجوی ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 950ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه کاشان

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 60ميليارد

1 خواب 100000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ و زمین زراعی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 780ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند دفترچه اي مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 105ميليون

سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 810ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.97ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top