جستجوی ملک

گاراژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 8 اجاره : 8

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : ?

1 متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : ?

2 متر مربع

کاربری تعمیرگاه, سن بنا قدیمی , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : ?

1 خواب 3 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, دوبر, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : ?

3 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : ?

6 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : ?

6 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 3

2 خواب 8 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه تهران

قیمت کل : 4

1 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا 99سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 8

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top