جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی - گلچین غربی

قیمت کل : 2.48ميليارد

2 خواب 435متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه سراج - یاوران شرقی

قیمت کل : 8ميليارد

5 خواب 529متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه شهرضا.خیابان45متری

قیمت کل : 600ميليون

5 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه سروستان فاز۲ طرح رهبری

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت - خ متین

قیمت کل : 12ميليارد

2 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه نسیم کیش

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه 30متری سینماسعدی

قیمت کل : 2.3ميليارد

2 خواب 365متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرجان

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top