جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 3.5ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ******, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ بنفشه

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

12 خواب 900متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ بنفشه

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

12 خواب 900متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در رشت

قیمت کل : 29.1ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 250ميليون رهن : 70ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top