جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه دوبلکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مجتمع خورشید

قیمت کل : 570ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه سروستان فاز۲ طرح رهبری

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 8طبقه, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 22ميليارد

136متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو دهنه, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه دهکده ساحلی

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top