جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد شرقی

قیمت کل : 11ميليارد

44 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 25ميليارد

10 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه کوهستان،سعادت آباد

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه میدان دانشجو

1 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه تیران

قیمت کل : 0.05تومان

7 خواب 465متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه تیران بهارستان

قیمت کل : 0.026تومان

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه تیران بهارستان

قیمت کل : 0.035تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, دو نبش شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه تیران

قیمت کل : 30ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top