جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 9.35ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 7.2ميليارد

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.24ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه فازA

قیمت کل : 385ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 70ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 4.785ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 666ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top