جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 4.91ميليارد

540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 6.233ميليارد

3 خواب 542متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 3.105ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه درسامهر

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه بانر جنوبی - زاگرس شرقی

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 3.6ميليارد

2 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت - خ متین

قیمت کل : 11ميليارد

2 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top