جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 60ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در فردیس منطقه قریشی

قیمت کل : 740ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در فردیس منطقه فردیس

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 12طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه سروستان فاز۲ طرح رهبری

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه شهرضا.خیابان45متری

قیمت کل : 600ميليون

5 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 12.75ميليارد

850متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 3.57ميليارد

340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 3.9ميليارد

2 خواب 533متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم و سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top