جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 6سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.88ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 922ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه یازدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 851ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top