جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 4.9ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در زیبا‌شهر منطقه مهرگان

قیمت کل : 40ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه یافت آباد

قیمت کل : 250ميليون

85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه مهرآباد جنوبی

2 خواب

سن بنا 4سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top