جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

1 خواب 67متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

8 خواب

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 96متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب 186متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 450ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در کیش

رهن : 330ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 1.54ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top