جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 45ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 12ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کرمانشاه منطقه کرمانشاه

قیمت کل : 30ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه خلد برین

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نیشابور منطقه فاز سه نوبنیاد

1 خواب 538متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 250ميليون رهن : 70ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top