جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی،چوگان

قیمت کل : 45ميليون رهن : 5.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.27ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.62ميليارد رهن : 240ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه متل قو

قیمت کل : 4.65ميليارد

2 خواب 139متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه نوشهر

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه چالوس

قیمت کل : 465ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه نوشهر

قیمت کل : 642ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در نوشهر منطقه هچیرود

قیمت کل : 12.5ميليارد

2 خواب 2300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top