جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در شهرجدید هشتگرد

قیمت کل : 70ميليون رهن : 15ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 47ميليون

87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, جنوبی, نما سفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 765ميليون رهن : 170ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 765ميليون رهن : 170ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 49ميليون

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top