جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه گوهردشت

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,مشارکت در ساخت در کرج منطقه جهانشهر

قیمت کل : 1.7ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی به سمت حیاط, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 2.552ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.35ميليون

4 خواب

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 254متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top