جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه15

قیمت کل : 150ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 394ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه یک

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه 1

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top