جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد- سرو

قیمت کل : 550ميليون

69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 910ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top