جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا حکیم الهی فرعی ۲۰ اولین کوچه سمت راست

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه میدان مفتح خیابان شهیدقانع

رهن : 2.5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان حکیم نصرالله فرعی۲۰

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی رهن واجاره جهت اجاره,رهن در شهرضا منطقه طالقانی کوچه برهان بعدازکوچه سبزواری

رهن : 6ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 670تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top