جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 2.1ميليون

80متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلد برین

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوییت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 700تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سوئیت, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top