جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 10ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 6.5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.8ميليون

7متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 4ميليون اجاره : 700تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 3.85ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نخست, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top