جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اتوبان کسائی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاساز مهدیه

رهن : 3ميليون اجاره : 1.3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5تومان

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 2

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف فاز 5

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top