جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 8ميليون اجاره : 1.6ميليون

75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مجتمع بانکها

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

انبار و کارگاه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه جاده مشهد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک ولیعصر

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top