جستجوی ملک

میوه فروشی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصر الدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخر آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اردیبهشت

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرآرا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 100سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه دوبلکس, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top