جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رکن الدوله

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بازارچه

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه 60-, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی جنوب

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شمال

رهن : 4ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار ولایت

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاساژ برق

قیمت کل : 520ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 8ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top