جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 6ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شریعتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.6ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2ميليون اجاره : 2ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 5ميليون اجاره : 650تومان

50متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2.5ميليون اجاره : 650تومان

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 2ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top