آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - دروس

رهن : 10ميليون اجاره : 280تومان

1 خواب 55متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5 - شهران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - ارژانتین

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری م-اداری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

4 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصر الدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 3ميليون اجاره : 40تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top