جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.02ميليون

115متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه فردوسی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه آبیاری

رهن : 8ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شاهد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top