جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 3ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 10ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top