جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل غدیر

رهن : 8ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 14متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 10تومان اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top