جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 320ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیر غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 8متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top