جستجوی ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 130ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 300ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 150ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top