جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 675ميليون رهن : 35ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری کلنگی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 630ميليون رهن : 250ميليون

3 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 630ميليون رهن : 250ميليون

3 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 630ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 600ميليون رهن : 160ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 550ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 250ميليون

5 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top