جستجوی ملک

خانه جهت رهن, در منطقه شهرضا خیابان ۴۵متری برکوچه بسیج

رهن : 30ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا خیابان ۴۵متری جنب بانک صادرات

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن, در منطقه حکیم الهی فرعی ۲۹

رهن : 35ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن, در منطقه شهرضا خیابان حکیم الهی فرعی ۲۹

رهن : 35ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن, در منطقه شهرضا خیابان حکیم الهی فرعی ۲۹

رهن : 35ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن, در منطقه شهرضا خیابان ابوذر فرعی ۱۱

رهن : 45ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا حکیم الهی فرعی ۲۰ اولین کوچه سمت راست

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top