جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 45ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 1

رهن : 450ميليون اجاره : 1تومان

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, نما کامپوزیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شیمی گیاه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 75ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 83ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top