جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 800ميليون رهن : 200ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 750ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه بالای مغازه, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 85ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 225ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 95ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 165ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top