جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 800ميليون اجاره : 80تومان

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 800ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 6, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 800ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 800ميليون اجاره : 25ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 800ميليون

7 خواب 380متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 800ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 800ميليون اجاره : 10تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 800ميليون اجاره : 5تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 800ميليون

7 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top