جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 800ميليون اجاره : 13ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 800ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 800ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 800ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نیم طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 800ميليون اجاره : 5تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 800ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 800ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top