جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 95ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 90ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 80ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوهسار المهدی

رهن : 70ميليون اجاره : 50تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه پیلوت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 75ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 75ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top