جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 30متری سینماسعدی

رهن : 70ميليون اجاره : 11.5ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - دوستان

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - کلاهدوز

رهن : 90ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 90ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 85ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دهم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top