جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 80ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر زمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 90ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگاد - پاییز

رهن : 100ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top