جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه کوی دانشگاه

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 90ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه صنایع

رهن : 75ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 70ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 70ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top