جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top