جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 80ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 80ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 75ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 100ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 80ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 70ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top