جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 13ميليون

8 خواب 400متر متر مربع

سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه شهرک باهنر

رهن : 70ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top