جستجوی ملک

خانه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 4.84ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 80ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر - خ آرش رضایی

رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی - خ پوربیرک

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 190متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 80ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top