جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در مشهد منطقه فردوسی

رهن : 100ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, دو نبش, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون

3 خواب 105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 90ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 75ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top