جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 88ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برق

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

6 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 75ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 85ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 80ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 70ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top