جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 650ميليون

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون اجاره : 7ميليون

575متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون اجاره : 50ميليون

670متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 700ميليون

450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون اجاره : کارشناسي

420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top