جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 650ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 650ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 700ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان ساحلی غربی

رهن : 700ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شاهد

رهن : 650ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 650ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 650ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 650ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 700ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top