جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 650ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 650ميليون اجاره : 10تومان

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 650ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

3 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 650ميليون

5 خواب

سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 650ميليون اجاره : 10تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 650ميليون

4 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 700ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top