جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 600ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top