جستجوی ملک

نمایشگاه بزرگ جهت رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 600ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه نمایشگاه, سیستم نقشه نمایشگاه, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 600ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

9 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 25.4ميليارد رهن : 600ميليون اجاره : 80تومان

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 23.8ميليارد رهن : 600ميليون اجاره : کارشناسي

340متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 600ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, نما رومی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 600ميليون اجاره : 12ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خدماتی جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 600ميليون

81متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 25.7ميليارد رهن : 600ميليون اجاره : 80تومان

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 25.55ميليارد رهن : 600ميليون اجاره : کارشناسي

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top