جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 3ميليون

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 24ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 600ميليون

5 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما رومی وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 600ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top