جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه خاکشناسی

رهن : 630ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 600ميليون

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 600ميليون اجاره : 60تومان

570متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 600ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 620ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 600ميليون

4 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه 1 طبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top