جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 600ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 750ميليون رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top