جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 600ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 600ميليون اجاره : 75تومان

6 خواب

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 600ميليون اجاره : 75تومان

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 600ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 600ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه هر واحد جدا 300 تومن, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 600ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top