جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5.8ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی - شیخی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.9ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

64متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابریشمی

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 7.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top