جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 60ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 222متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 55ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, سیستم نقشه گاز/هود/تراس بزرگ, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

67متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top