جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 55ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 250ميليون رهن : 55ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 12ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top