جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 65ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 70ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, نما گرانیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنرشمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 370متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top