جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه کاغذ/, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top