جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 530ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 530ميليون اجاره : 10تومان

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 530ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه جبل الدراک

رهن : 530ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 8

رهن : 550ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 550ميليون

3 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه جبل الدراک

رهن : 530ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 530ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 500ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top