جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 400ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 400ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 540متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 400ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 400ميليون

205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 400ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 430ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top