جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

9 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 400ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

105متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.1ميليارد رهن : 400ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top