جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 2.2ميليارد رهن : 400ميليون

3 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 400ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

38متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 400ميليون

74متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 400ميليون

74متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 400ميليون اجاره : 30ميليون

1200متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رحمت آباد

رهن : 400ميليون اجاره : 1ميليون

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

7 خواب 470متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top