جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 18ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 35ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 400ميليون اجاره : 7.5ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارچمران

رهن : 400ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 400ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 400ميليون اجاره : 42ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 400ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top