جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 400ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون

3 خواب 174متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 420ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 400ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه بازسازی شده, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 400ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان ارم

رهن : 400ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top