جستجوی ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 400ميليون

4 خواب 720متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 400ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 400ميليون

6 خواب 600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شیراز

رهن : 400ميليون

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 400ميليون

6 خواب 980متر متر مربع

سن بنا 5سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top