جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

9 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 350ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 350ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه نخست, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 900ميليون رهن : 350ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top