جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 350ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 350ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجرتراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون اجاره : 1تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه وکیل آباد

رهن : 400ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 350ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه براصلی بلوارجمهوری

رهن : 350ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 350ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 400ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top