جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 370ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر - خ ایمانی

رهن : 370ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 370ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک بهشتی

رهن : 400ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 400ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 400ميليون

3 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 350ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top