جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون

30متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 400ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 350ميليون

500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

265متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 350ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 360ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 360ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top