جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 400ميليون

4 خواب 720متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 400ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

4 خواب 285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 400ميليون

3 خواب 285متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 400ميليون

6 خواب 600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 350ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top