جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 400ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون اجاره : 1ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 400ميليون

14متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 370ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فضل اباد

رهن : 400ميليون

6 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 350ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 380ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top