جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : کارشناسي رهن : 350ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز

رهن : 380ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

قیمت کل : 300ميليون رهن : 350ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه اداری و نمایشگاهی و خدماتی

رهن : 400ميليون

150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 350ميليون

4 خواب 455متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 380ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 380ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 380ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سه بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top