جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 2.35ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 12ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top