جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 300ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 300ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 280ميليون اجاره : 10تومان

1 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.06ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 280ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 280ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 235متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 280ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 5.7ميليارد رهن : 250ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top