جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر-بر خ

قیمت کل : 1.247ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

4 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13.16ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 270ميليون

2 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 250ميليون

2 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 9.8ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 250ميليون

2 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 250ميليون

2 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 250ميليون

5 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top