جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 27ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 6سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 250ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

5 خواب 700متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 250ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 250ميليون

2 خواب 2002متر متر مربع

سن بنا نوساز , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 250ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top