جستجوی ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 275ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 270ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

320متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مطهری1

رهن : 300ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق اول3

رهن : 300ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 250ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 13سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 275ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 250ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 275ميليون

4 خواب 235متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top