جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 300ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 300ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 270ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 250ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 280ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه یزدانمهر

رهن : 300ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 265ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top