جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 270ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون

2 خواب 152متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 270ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 300ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 270ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما سنگ و چوب, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top