جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 300ميليون اجاره : کارشناسي

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

سن بنا 1سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 280ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون

3 خواب 260متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 250ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top