جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه برج دو قلو

رهن : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه پرشین

رهن : 280ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه نوار ساحلی

قیمت کل : 1.215ميليارد رهن : 250ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 250ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 250ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه دامون ساحلی

قیمت کل : 1.215ميليارد رهن : 250ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه دامون ساحلی

قیمت کل : 1.215ميليارد رهن : 250ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top