جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 250ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 275ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 275ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 300ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 275ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شرقی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top