جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 300ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 300ميليون اجاره : 50تومان

730متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 2سال , شمالی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 250ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 250ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 300ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما آجر, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 300ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top