جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 300ميليون

1000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 250ميليون

3 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 22ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

51متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 300ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 270ميليون

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

برج جهت رهن در کیش منطقه کرانه

رهن : 250ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 300ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 250ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top