جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 800ميليون رهن : 200ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 220ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 250ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 225ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 230ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 230ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

212متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top