جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه ستارخان

رهن : 220ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 200ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

230متر متر مربع

کاربری غذایی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

پنت هوس جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 220ميليون

330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهاردهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دربست جهت رهن در شیراز منطقه ولیعصر

رهن : 220ميليون

5 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top