جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 250ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 220ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 210ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بر میدان اطلسی

رهن : 200ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top