جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ارتش

رهن : 200ميليون

220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 880ميليون رهن : 250ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 210ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 220ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

300متر متر مربع

کاربری فرهنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top