جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 250ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابتدای خیابان چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 250ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 200ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 200ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 640متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top