جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 125ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خدماتی جهت رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 130ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 100ميليون اجاره : 17تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 120ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 120ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 110ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

رهن : 120ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 150ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top