جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رجایی شهر

رهن : 140ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بارون اواک

رهن : 120ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهار راه ستارخان

رهن : 120ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 120ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top