جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 150ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 143ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 140ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 150ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 150ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 130ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 120ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top