جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه مشیرغربی

قیمت کل : 570ميليون رهن : 135ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 140ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صورتگر

رهن : 120ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

قیمت کل : 580ميليون رهن : 135ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top