جستجوی ملک

خانه جهت رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 4.84ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 140ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 140ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top