جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شرقی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 380ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 125ميليون

4 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 100ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 120ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top