جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 110ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 130ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 130ميليون اجاره : 1.25ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نخست, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 135ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top