جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 754ميليون رهن : 130ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 150ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 110ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top