جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 1.3ميليارد اجاره : 200تومان

61متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شمس تبریزی

رهن : 1.3ميليارد اجاره : 200تومان

78متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 1.5ميليارد

750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 1.5ميليارد

5 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران - محمودیه

رهن : 1.5ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 1.5ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رادفر

رهن : 1.5ميليارد

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران

رهن : 1.5ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top