جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 250ميليون اجاره : 10تومان

5 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خاکشناسی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 80ميليون اجاره : 1.3تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 90ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top