جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 1

رهن : 450ميليون اجاره : 1تومان

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1.35تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهاردهم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.6تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.3تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top