جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 3.8تومان

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چنچنه

رهن : 30ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5تومان

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه هدایت

رهن : 17ميليون اجاره : 1.7تومان

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 416ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 500ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 30ميليون اجاره : 3تومان

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top