جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خیابان 17 شهریور جنو

رهن : 17ميليون اجاره : 30تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.8تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 150ميليون اجاره : 5تومان

3 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 5تومان

340متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 300ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 30ميليون اجاره : 8تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش منطقه بازارها

اجاره : 2.8تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top