جستجوی ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

170متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بعثت

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.6تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوارعدالت

قیمت کل : 3.9ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رازی

رهن : 100ميليون اجاره : 10تومان

135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 250ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top