جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ساحلی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 6تومان

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 10تومان

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا خیابان ۴۵متری جنب بانک صادرات

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, دونبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top