جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 50تومان

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 93متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 25ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

رهن : 50ميليون اجاره : 2.3تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

1 خواب

سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top