جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 90ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 5تومان

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 1.1تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوهسار المهدی

رهن : 70ميليون اجاره : 50تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه پیلوت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 20تومان

2 خواب 37متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 26ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 95ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top