جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : کارشناسي رهن : 35ميليون اجاره : 50تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده کفترک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما آجر گری, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 1.2تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5تومان

140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 35ميليون اجاره : 50تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه مسکونی, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 15ميليون اجاره : 100تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

170متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 4سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 5ميليون اجاره : 1تومان

160متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top