جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

230متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 180ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 350ميليون اجاره : 1تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 115ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 235ميليون اجاره : 1تومان

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 170ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3.8تومان

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه گاز/فر/کاغذ, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top