جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 75ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 35ميليون اجاره : 1.3تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 20ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه لاهور4

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائلگلی

رهن : 10ميليون اجاره : 1تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 150ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top