جستجوی ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون اجاره : 1تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 4تومان

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, غربی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 110ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5تومان

3 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 1.6تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5تومان

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top