جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 65ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خیابان جهاد سازندگی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.6تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.4تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 2.85تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 80ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هفتم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top