جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 25ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه مرکز شهر برج مسکونی

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری آپارتمان مسکونی, سن بنا 5سال , شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 15ميليون اجاره : 2تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 918ميليون رهن : 180ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 380ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شرقی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 350ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری انباری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 60ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top