جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 55ميليون اجاره : 9ميليون

76متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.05ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 90ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 300ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top