جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 60ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 9.5ميليون

201متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

48متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

450متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه نمایشگاه, براصلی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب 370متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 120ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب 370متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top