جستجوی ملک

مغازه خدماتی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه پشت خانه گستر

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

160متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 26سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

84متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 9.4ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top