جستجوی ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 25ميليون اجاره : 9ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 10ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برق

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 35ميليون اجاره : 10ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 25ميليون اجاره : 9ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 9ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top