جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 9ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 165متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

290متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ صورتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top