جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 6سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - شبان

قیمت کل : 5.2ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

10 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 10ميليون

14 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

1200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top