جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش منطقه بلواراندیشه

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

2 خواب 156متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

170متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 2.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

800متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top