جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 9ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خاکشناسی

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 9.5ميليون

سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 9ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

234متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,پیش فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 3.704ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

62متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top