جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارنیایش

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

33متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 25سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top