جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه آبیاری

رهن : 35ميليون اجاره : 900تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 35ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 35ميليون اجاره : 900تومان

24متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

5 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی آپادانا

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 83ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top