جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 330ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

16متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 166متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 80ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 850تومان

95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top