جستجوی ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 8ميليون اجاره : 900تومان

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوییت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top