جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه پروین

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 35ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بسیج

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 5تومان اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ***, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top