جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - دوستان

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 600ميليون رهن : 90ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top