جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته جنوبی

رهن : 90ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جدیری

رهن : 9ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 41متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 17ميليون اجاره : 800تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 5ميليون اجاره : 850تومان

8متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top