جستجوی ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 2ميليون اجاره : 900تومان

35متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 65ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 25ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top