جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه قره باغی ها

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فلسطین 3

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپه

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه حافظ3

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مفتح

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه هدایت حاج بابا شمیرانی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top