جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 6ميليون اجاره : 900تومان

25متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top