جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

165متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, غربی, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سلطان اباد

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

120متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کمربندی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 7ميليون اجاره : 800تومان

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ده پیاله

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

60متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارصنایع

رهن : 3ميليون اجاره : 800تومان

110متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top