جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه افسریه

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پاسداران آقایی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 12ميليون اجاره : 800تومان

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 830تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارتش

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top