جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 17 شهریور ک بلبل

رهن : 80ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مجتمع خلیج فارس

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 35ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 198ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اباصالح

رهن : 20ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 360ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top