جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 85ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 70ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 55ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برمیدان دانشجو

رهن : 8ميليون اجاره : 800تومان

24متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top