جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 7ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 300ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

4 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.3ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما آجرنما, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 800تومان

4 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

130متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر اصلی

رهن : 25ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 5, شمالی, نما اجر 3 سانت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top