جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 2ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 13متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دوکوهک

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

15متر متر مربع

کاربری زمین محصوری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه محصوری, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 900تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 2ميليون اجاره : 850تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 900تومان

66متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 140ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top