جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3 اجاره : 7

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 25سال , درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 5 رهن : 8 اجاره : 8

9 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فرصت شیرزای

قیمت کل : 2 رهن : 1 اجاره : 7

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 25سال , درب از ساختمان, نما سنگ و اجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ ارم

رهن : 2 اجاره : 7

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز (آزادی)

رهن : 1 اجاره : 8

1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 14سال , طبقه نخست, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top