جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 2 اجاره : 8

2 متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 2 اجاره : 7

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 2 اجاره : 7

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 5 اجاره : 7

2 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب 8 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک پرواز

قیمت کل : 1 رهن : 2 اجاره : 8

3 خواب 1 متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top