جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کلبه

رهن : 7 اجاره : 7

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوشک میدان

رهن : 1 اجاره : 7

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 3 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 3 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 7

1 خواب 3 متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 2 اجاره : 8

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 1 اجاره : 7

2 خواب 5 متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 2 اجاره : 7

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top