جستجوی ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 7 اجاره : 7

3 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 9 اجاره : 8

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 5 اجاره : 7

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 3 اجاره : 8

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 6 اجاره : 7

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 1 اجاره : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 4 اجاره : 8

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 2 اجاره : 7

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top