جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

8 خواب 320متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهید آقایی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top