جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 55ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 66ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top