جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 1.15ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

4 خواب 115متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, دو نبش, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

رستوران جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 6.5ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top