جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فلکه دانشجو

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

2 خواب

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه سینما سعدی

اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

10 خواب 470متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوار چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

6 خواب

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 60ميليون اجاره : 6.5ميليون

58متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top