جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه لاهیجان

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

1700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارچمران

رهن : 400ميليون اجاره : 6ميليون

500متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : کارشناسي رهن : 80ميليون اجاره : 6ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.415ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 150ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top