جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک دستغیب

رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.152ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در کیش منطقه نوار ساحلی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوله انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری سوله - انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خدماتی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه خدماتی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top