جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 5.8ميليون

1 خواب 25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 5.8ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 5.7ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 5ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top