جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خ شمس

قیمت کل : 2.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

اجاره : 5.5ميليون

200متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

اجاره : 5.5ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 6ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top