جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر بلوار چمران

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

6 خواب 280متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 10ميليون اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5.3ميليون

31متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کافی شاپ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستاد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه سینما سعدی

اجاره : 6ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 40ميليون اجاره : 6ميليون

10 خواب 470متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 5.5ميليون

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

5 خواب 260متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top