جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 65ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 25ميليون اجاره : 5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت اجاره در کیش منطقه درخت سبز

رهن : 10ميليون اجاره : 5.5ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.8ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top