جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 20ميليون اجاره : 5.2ميليون

58متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

فست فود جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.7ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5.5ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top