جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 5.7ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

27متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 20ميليون اجاره : 6ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top