جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فخرآباد

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فرشته شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

550متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه سوم, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 5.5ميليون

47متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top