جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 5.5ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

81متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

33متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top