جستجوی ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3 اجاره : 6

4 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : ? رهن : 3 اجاره : 5

1 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : ? رهن : 4 اجاره : 6

5 متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 4 اجاره : 5

1 متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 5 اجاره : 5

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی جهادسازندگی

رهن : 4 اجاره : 6

4 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

4 متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دو دهنه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5 اجاره : 5

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top