جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 12ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 10ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه 60 -, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

32متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

55متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top