جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 6ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1ميليارد رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top