جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار ولایت

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نیم طبقه پائین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 375ميليون رهن : 85ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه قدوسی شرقی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه همت شمالی

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top