جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 70ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي رهن : 7ميليون اجاره : 550تومان

110متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه سالن, سیستم نقشه انباری, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه روستای گچی

قیمت کل : کارشناسي رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 6ميليون اجاره : 500تومان

152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه مسکونی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top