جستجوی ملک

طبقه اول منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

40متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ثقه الاسلام جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 23ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 8ميليون اجاره : 600تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top