جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جابر انصاری

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 110ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

11متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top