جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 170ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه امیریه شمالی

رهن : 80ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نشاط3

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه 80-, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بهادری

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 500تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه منصور

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اهراب

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top