جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 208ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهاراه بنفشه

رهن : 55ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باغ حوض

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه طبقه منزل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

20متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top