جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 7ميليون اجاره : 500تومان

14متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه تهرانسر غربی

رهن : 90ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 3, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 60ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه 3, پشت, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ملک شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 6ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top