جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه اطلسی

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 150ميليون رهن : 2ميليون اجاره : 600تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 45ميليون اجاره : 550تومان

40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 70ميليون اجاره : 600تومان

130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 170ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

8متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند دفترچه اي مشاع, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top