جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 130ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 5ميليون اجاره : 550تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top