جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 55ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در منطقه گلدیس فاز 4

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 15متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 30ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 15متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 6ميليون اجاره : 600تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top