جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخر شهناز

رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 130ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 4ميليون اجاره : 600تومان

10متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 140ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 600تومان

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 110ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top