جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 6 اجاره : 5

5 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 5 اجاره : 5

4 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 4 رهن : 2 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 6 اجاره : 4

3 خواب 3 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 2 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 4 اجاره : 5

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 6 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 5 اجاره : 4

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top