جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 4 اجاره : 5

2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 4 اجاره : 4

2 خواب 6 متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 5 اجاره : 4

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 1 اجاره : 5

4 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 2 اجاره : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 4

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 1 اجاره : 4

4 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 1 اجاره : 4

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top