جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 1ميليارد اجاره : 4ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه رحمت آباد قصرالدشت

قیمت کل : 4.292ميليارد رهن : 350ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 45ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 1سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top