جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.2ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی - خ آفتاب

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 400ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نخست, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 400ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه نیم‌دوبلکس, درب از ساختمان, نما اجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 4.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top