جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 5ميليون

29متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 4.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 15ميليون اجاره : 5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top