جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 17ميليارد رهن : 400ميليون اجاره : 50ميليون

127متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 45ميليون

197متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

155متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 40ميليون

113متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 270ميليون اجاره : 40ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 50ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top