جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خاکشناسی

اجاره : 42ميليون

27متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه خاکشناسی

اجاره : 40ميليون

23متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه خاکشناسی

اجاره : 40ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه خاکشناسی

اجاره : 49ميليون

38متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

گلخانه صیفی جات جهت اجاره در شیراز منطقه سروستان

اجاره : 40ميليون

7000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 4سال , طبقه گلخانه, سیستم نقشه گلخانه, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

فروشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارقدوسی

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه فروشگاه, سیستم نقشه فروشگاه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

2300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 40ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 40ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه فلکه گاز

اجاره : 45ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top