جستجوی ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه1

اجاره : 50ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : کارشناسي اجاره : 50ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه خاکشناسی

رهن : 150ميليون اجاره : 40ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پلیسراه سپیدان

قیمت کل : 6.4ميليارد رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 500ميليون اجاره : 40ميليون

68متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 40ميليون

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 500ميليون اجاره : 40ميليون

70متر متر مربع

سن بنا 6سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

غذاپزی همه نوع جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 350ميليون اجاره : 40ميليون

550متر متر مربع

کاربری غذایی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 40ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top