جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

6 خواب 1100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 400ميليون اجاره : 42ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 350ميليون اجاره : 50ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1ميليارد اجاره : 40ميليون

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار نیایش

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

1 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top