جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

20 خواب 1700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 45ميليون

197متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

155متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 500ميليون اجاره : 45ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

58متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت رهن در تبریز منطقه کیلومتر 20 جاده تهران

قیمت کل : 20ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

13250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت رهن در کیش منطقه بازارها

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 50ميليون

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول تا چهارم, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top