جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

5000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

گلخانه صیفی جات جهت اجاره در شیراز منطقه سروستان

اجاره : 40ميليون

7000متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 4سال , طبقه گلخانه, سیستم نقشه گلخانه, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

فروشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارقدوسی

رهن : 500ميليون اجاره : 40ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه فروشگاه, سیستم نقشه فروشگاه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

نمایشگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 7ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه تجاری, غربی, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 300ميليون اجاره : 50ميليون

2320متر متر مربع

سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 50ميليون

880متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 200ميليون اجاره : 40ميليون

247متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 50ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا 18سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top