جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

40متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار و اداری جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 75ميليون اجاره : 400تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60 -, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 60 -, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top