جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 90ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در نیک‌شهر منطقه پیربیشک

اجاره : 500تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما ندارد, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

منزل ویلایی جهت اجاره,رهن در منطقه شهید بهشتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

5 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 85ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top