جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 130ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در یزد منطقه امامشهر

رهن : 16ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ازادی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 100ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغی

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top