جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 140ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی - غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 4ميليون اجاره : 400تومان

20متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تحویلی

رهن : 130ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضا نژاد جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک گلستان

رهن : 2ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه گلستان

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top