جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 1ميليون اجاره : 400تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل فسا

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 20سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 6ميليون اجاره : 500تومان

152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه مسکونی, شمالی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 5ميليون اجاره : 450تومان

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , سیستم نقشه تجاری, شمالی, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 2ميليون اجاره : 500تومان

80متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

100متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top