جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 45ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ابیاری

رهن : 6ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط سوم

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 12ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 120ميليون اجاره : 400تومان

5 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top