جستجوی ملک

انبار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 30ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top