جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت حافظ

رهن : 8ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 18ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه زیرزمین خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین قدیم

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 45ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top