جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا حکیم الهی فرعی ۲۰ اولین کوچه سمت راست

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در منطقه میدان مفتح خیابان شهیدقانع

رهن : 2.5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در منطقه گلدیس فاز 4

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 150ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 230ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top