جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلگشت

رهن : 3ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 170ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سپه

رهن : 1ميليون اجاره : 400تومان

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه بهادری

رهن : 5ميليون اجاره : 500تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه امام

رهن : 7ميليون اجاره : 500تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top