جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخمقیه

رهن : 10ميليون اجاره : 450تومان

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ثقه الاسلام جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 23ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 95ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 75ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 200ميليون رهن : 1تومان اجاره : 500تومان

9متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 75ميليون اجاره : 450تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top