جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 120ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.7ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top