جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ویلا - مستغلات جهت اجاره,رهن در منطقه نظرآباد

رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 120ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شهرک پرواز

رهن : 90ميليون اجاره : 3.4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه شهرک پرواز

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top