جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.7ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دانشگاه

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نیایش

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 3.7ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top