جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان ابوالکلام

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 19سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.4ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 3.8ميليون

63متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top