جستجوی ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

140متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

160متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

400متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

270متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 1سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

350متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شرقی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوارارتش

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, شمالی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top